Моја скопска приказна

‘Mоја скопска приказна’ е отворен конкурс на фотографии инспирирани од фасади на објекти кои го дефинираат вистинскиот идентитет на старо…